Network


Günümüzde bilgi teknolojileri ağ altyapısı denince akla iki farklı ağ (network) yapısı gelmektedir. Bunlar sunucuların verileri erişim için kullandıkları ağ yapısı olan SAN (Storage Area Network) ve istemcilerin sunucularla haberleşmek için kullandıkları ağ yapısı olan LAN’dır (Local Area Network).

SAN yani veri depolama ağı; sunucuların ve veri depolama ünitelerinin çoğunlukla fiber bağlantılar üzerinden SAN swicth’ler aracılığıyla birbirlerine bağlandıkları ve sunucuların veri depolama üniteleri üzerindeki verilere erişim için kullandıkları ağ olarak ifade edilmektedir. Veri depolama üniteleri, sunucular ve arabağlantı elemanları olarak isimlendirilen SAN swicth’lerin bulunduğu bu ağın içerisinde barındırdığı verinin kritikliği nedeniyle her geçen gün önemi artmaktadır. Bu amaçla kullanılan cihazların hızları ve teknolojileri sürekli olarak gelişmekte ve bu ağlarda yedekli yapının oluşturulması kaçınılmaz hale gelmektedir.

Sanallaştırma teknolojileri ile birlikte işletim sistemleri sunucu ve veri depolama ünitesi bağımsız hale gelmiş ve böylece işletim sistemleri, üzerinde çalışmakta olan uygulama kesintiye uğramaksızın sunucular veya veri depolama üniteleri arasında sorunsuz olarak taşınabilir yapıya kavuşmuşlardır.

Veri depolama ağları; bir veya birden fazla veri depolama ünitesine aynı anda iki veya daha fazla sunucunun bağlanmasını sağlayacak şekilde hizmet veren ve bu hizmetin sürekliliği için gerekli olan bütün bileşenleri içerisinde barındıran bir altyapıya sahip olmalıdır. Projelendirme aşamasında bu yapı göz önünde bulundurulmalı ve sanallaştırma teknolojilerinin sunmuş olduğu olanaklar en üst seviyede kullanılabilecek şekilde projelendirilmelidir.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir